Kategorie

Najczęściej kupowane

Informacje

Nowe produkty

 • Jednoczęściowe Bikini Hiszpanka
  Jednoczęściowe Bikini Hiszpanka

  Jednoczęściowy kostium kąpielowy z falbanką. Góra typu hiszpanka...

  69,90 zł
 • Bikini Wiązane
  Bikini Wiązane

  Wyjątkowy strój kąpielowy wiązany na szyi. Góra typu bardotka z tyłu...

  64,90 zł
 • Bikini z Braletem
  Bikini z Braletem

  Stylowe bikini dwuczęściowe z wysokim stanem. Góra typu bardotka posiada...

  64,90 zł

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Tagi

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Terminy użyte w niniejszym regulaminie:
   1. Czas dostawy – termin liczony od dnia nadania przesyłki.
   2. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku nie będący ustawowym dniem wolnym od pracy.
   3. Zamawiający - osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą zamawiająca produkty prezentowane w sklepie internetowym lub w serwisie allegro.pl .
   4. Regulamin - niniejszy regulamin .
   5. Pośrednik - podmiot określony w części II rozdz. 1.
   6. Przewoźnik - firma lub firmy określone w części V rozdz.9, za pomocą których dostarczane jest do Zamawiającego zamówienie.
   7. Sklep internetowy – sklep prowadzony w serwisie allegro za pomocą oraz pod własnym adresem www.gewis-shop.pl, którego Pośrednik prezentuje towary, przy zamówieniu, których u Sprzedawcy przez Zamawiającego pośredniczy w imieniu Sprzedawcy.
   8. Sprzedawca - podmiot, u którego Zamawiający dokonuje zakupu Towarów przy pomocy Pośrednika, będący podmiotem działającym na terenie Polski lub będącym sprzedawcą zagranicznym również spoza unii europejskiej.
   9. Strony - łącznie Pośrednik i Zamawiający.
   10. Towar - prezentowane na serwisie allegro.pl oraz www.gewis-shop.pl produkty, stanowiące własność Sprzedawcy.
   11. Usługa - usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Sprzedawcy, polegająca na pośredniczeniu w dokonywaniu przez Zamawiającego zakupów u Sprzedawcy, opisana w części III.
   12. Zamówienie - towar, stanowiący własność Sprzedawcy, który Zamawiający zakupuje u Sprzedawcy za pośrednictwem Pośrednika.
   13. Zrealizowanie zamówienia – nadanie przesyłki u Przewoźnika.
  2. Sklep w serwisie allegro.pl oraz gewis-shop.pl ma charakter otwarty, będzie mógł z niego skorzystać każdy podmiot, który spełnia kryteria uznania go za Zamawiającego, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu.
  3. Postanowienia regulaminu wiążą Zamawiającego od momentu złożenia zamówienia.

 1. POŚREDNIK
  1. Dane Pośrednika:
   1. Nazwa: GEWIS Marek Kucharski
   2. Adres: ul. Rzeczna 28, 38-540 Zagórz
   3. NIP: 6871843176
   4. REGON: 180983537

 1. ŚWIADCZONE USŁUGI

  1. Usługi świadczone w ramach sklepu w serwisie allegro.pl oraz gewis-shop.pl polegają na pośrednictwie w dokonywaniu u Sprzedawcy zakupów produktów prezentowanych w serwisie allegro.pl oraz gewis-shop.pl.
  2. Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający, nie kupuje towaru u Pośrednika a u Sprzedawcy. Pośrednik świadczy na rzecz Sprzedawcy usługę polegającą na pośrednictwie w:
   1. zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą - Pośrednik zawiera umowę w imieniu Sprzedawcy
   2. przekazaniu Sprzedawcy płatności za towar w celu przekazania przesyłki na adres Zamawiającego
   3. stosowaniu ewentualnej procedury reklamacyjnej, gwarancyjnej lub zwrotu produktu Sprzedawcy

 1. SPRZEDAŻ
  1. Poprzez złożenie zamówienia na towar w sklepie Pośrednika prowadzonym w serwisie allegro.pl i gewis-shop.pl Zamawiający zawiera ze Sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży.
  2. Prezentowana w sklepie internetowym lub serwisie allegro.pl i gewis-shop.pl cena stanowi ostateczny koszt zakupionego towaru.
  3. Podawane ceny:
   1. wyrażone są w złotych polskich
   2. nie zawierają kosztów przesyłki, które określone są w części VIII.
  1. Cena podana przy danym towarze jest ostateczna i wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Pośrednikowi przysługuje uprawnienie do zmiany cen w każdym czasie, jednak zmiany te nie dotyczą już złożonych zamówień.
  2. Realizacja umowy następuje poprzez pięć etapów:
   1. wybór przez Zamawiającego towaru poprzez kliknięcie „kup teraz” na allegro.pl lub gewis-shop.pl.
   2. poinformowanie Zamawiającego o wysokości kosztów wysyłki
   3. wyrażenie przez Zamawiającego zgody na koszt całości zamówienia - towaru oraz kosztu wysyłki
   4. złożenie przez Zamawiającego zamówienia na wybrany towar
   5. zapłata ceny w sposób przewidziany w części VI oraz odbiór towaru.

 

 1. PROCEDURA ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia w serwisie allegro.pl i gewis-shop.pl można składać 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.
  2. Po złożeniu zamówienia, wysyłane jest potwierdzenie zamówienia.
  3. Zamówienia, nieopłacone w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od złożenia zamówienia, nie będą realizowane. Pośrednik po tym czasie może wysłać upomnienie i wystąpić o zwrot prowizji w przypadku serwisu allegro.pl
  4. Do chwili opłacenia zamówienia możliwe jest jego anulowanie lub zmiana. W tym celu należy skontaktować się z Pośrednikiem pisząc wiadomość e-mail
  5. Pośrednik zastrzega sobie prawo do anulowania opłaconego zamówienia jeżeli okaże się że towar jest niedostępny w stanie magazynowym sprzedawcy. Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wszelkie dokonane wpłaty zostaną mu zwrócone.
  6. Podczas składania zamówienia Zamawiający informowany jest o kosztach wysyłki towaru.
  7. Formy płatności za zamówienie podane są w części VI.
  8. Formą dostarczenia przesyłki jest dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej chyba że Zamawiający i Pośrednik ustalili inaczej.

 

 1. PŁATNOŚCI
  1. Płatność powinna być dokonana w kwocie stanowiącej sumę ceny towaru oraz kosztów przesyłki.
  2. Za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujących formach:
   1. płatność przelewem bankowym
   2. płatność za pomocą systemu PayU
   3. płatność za pomocą systemu PayPal
  1. Płatność przelewem bankowym powinna zostać dokonana przez Zamawiającego na rachunek bankowy Pośrednika wskazany w podsumowaniu zamówienia.
  2. Płatność za pomocą systemu PayU oraz PayPal dokonywane są zgodnie z tym systemem płatności.
  3. Zamówienie zaczyna być realizowane w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Pośrednika.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WYSYŁKA I DOSTAWA
  1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Pośrednika.
  2. Pośrednik przekazuje Sprzedawcy zamówienie wraz z płatnością
  3. Orientacyjny czas dostawy od momentu nadania przesyłki wynosi ok. 10 - 25 dni roboczych, sporadycznie może trwać to dłużej.
  4. Jeżeli czas dostawy przekroczy 40 dni roboczych od momentu nadania- kupujący otrzyma zwrot poniesionych kosztów w terminie nie dłuższym niż 14dni. Jeśli towar zostanie dostarczony po zwrocie wpłaty, kupujący jest zobowiązany odesłać towar bądź ponownie uiścić za niego opłatę na wskazany przez sprzedawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni. Jeśli mimo dostarczenia towaru kupujący nie odeśle ani nie zwróci towaru, czyn ten traktowany jest jako kradzież i podlega karze (art.278 §1).
 1. KOSZTY WYSYŁKI
  1. Koszt wysyłki jest z góry określony dla każdego przedmiotu i przedstawiony na stronie aukcji przedmiotu.
  2. W przypadku zamówienia kilku przedmiotów koszty przesyłki może być liczony osobno dla każdego przedmiotu.

 

 1. ZWROTY I REKLAMACJE
  1. Zamawiający ma prawo – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając poprzez Pośrednika stosowne oświadczenie Sprzedawcy w terminie do 14 dni od daty odbioru zamówienia. Dla zachowania tego terminu wystarczające jest złożenie oświadczenia Pośrednikowi.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do odesłania zamówienia w terminie 14 dni na adres Sprzedawcy bezpośrednio lub pośrednio odsyłając zamówienie na adres Pośrednika. Do zwracanego zamówienia powinno zostać dołączone oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wcześniej złożone w innej formie.
  3. Pieniądze za zwrócone zamówienie Zamawiający otrzyma przelewem bankowym na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu otrzymania przez Pośrednika zwróconego zamówienia.
  4. Zamawiający ma prawo do reklamacji wadliwego lub towaru otrzymanego niezgodnie z zamówieniem. Reklamacje zamówień powinny być kierowane do Sprzedawcy przy pomocy Pośrednika.
  5. W przypadku reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do odesłania zamówienia wraz z wypełnionym formularzem reklamacji który otrzyma po zgłoszeniu chęci dokonania reklamacji lub zwrotu, na adres Sprzedawcy bezpośrednio lub pośrednio odsyłając zamówienie na adres Pośrednika.
  6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku "o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego" i rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia do Sprzedawcy. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca poprzez Pośrednika zwróci nabywcy równowartość ceny produktu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. OBOWIĄZKI CELNE
  1. Zamawiający ma świadomość, że towary dostarczane są przez Sprzedającego także spoza terenu Unii Europejskiej. Dokonując zamówienia u Sprzedawcy Zamawiający staje się importerem towaru. Wszelkie należności i zobowiązania z tytułu cła i podatku VAT, jeżeli zostaną naliczone, obciążają Zamawiającego. Zamówienia nie przekraczające 22 Euro są zwolnione z podatku VAT.

 

 1. DANE OSOBOWE
  1. Poprzez złożenie zamówienia i akceptację regulaminu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) Pośrednik, jako administrator danych osobowych informuje:
   1. dane uzyskane z serwisu allegro.pl zbierane są wyłączenie w celach związanych z zakupem towarów prezentowanych w ramach serwisu allegro.pl i gewis-shop.pl
   2. dane osobowe w celu wykonania zamówienia przekazywane są Sprzedawcy (przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego - poza teren Unii Europejskiej). Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie Zamawiającego, za pośrednictwem administratora danych a Sprzedawcą w rozumieniu art. 47 ust. 3 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
   3. dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom biorącym udział w dostarczeniu zamówienia do Zamawiającego - przewoźnikom oraz podmiotom pośredniczącym w płatnościach
   4. każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu należy skontaktować się z administratorem danych osobowych (Pośrednikiem) drogą mailową.
   5. Administrator danych osobowych uprawniony jest do udostępniania tych danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator danych osobowych nie udostępnia wbrew prawu danych osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.